Послание на ДГ за м.март.2018
Дата: 01.03.2018

Kато ротарианци, сме призвани да помогнем на онеправданите да реализират тези очаквания в действителност.

Уважаеми приятели ротарианци,            
                                                                                    
Поздравявам ви с настъпващия месец на пробуждането и надеждата. Отмина последният мразовит повей на зимата и баба Марта благосклонно покри гърдите ни с червено-бели очаквания за здраве и късмет. А ние, като ротарианци, сме призвани да помогнем на онеправданите да реализират тези очаквания в действителност.

В ротарианския календар темата на март е „Вода и канализация“. В сравнение с много други дистрикти по света, ние сме щастливци. По нашите земи природата е твърде щедра и ни дарява в изобилие с най-ценното си благо – водата. Това обаче не означава, че трябва да подценяваме нейната роля и сила.

Както добре знаем, животът се е зародил във водата и не може да съществува без нея. Тя е основна част от човешкия организъм. Хората имат нужда от 2 до 2,5 литра на ден, за да поддържат в добро здраве и синхрон работата на своите органи. Благодарение на водата кръвоносните ни съдове остават еластични, старостта се забавя, а от там и свързаните с нея болести.

Много от клубовете в нашия дистрикт осъзнават значението на чистата вода и работят усърдно в това направление. Някои от тях инсталират филтриращи системи в училищата и детските градини, за да могат децата ни да растат здрави. Други извличат живителната течност от недрата на Земята и изграждат чешми за своите общности. Трети организират тематични събития, на които разясняват каква е ролята на водата за нас, кога и как да я употребяваме, така че в по-пълна степен да се възползваме от нейните полезни свойства.

Отношението към водата е сред основните критерии за оценка на зрелостта на едно общество. За съжаление в този аспект епизодичната ни активност не е в състояние да промени общата картина. Средната загуба на чиста питейна вода в населените ни места варира между 50% и 80%. За сравнение, ЮНЕСКО определя загуби до 10% като приемливи, между 10% и 25% – като междинни, подлежащи при възможност на редуциране, а над 25% загубите се класифицират като сериозен проблем, изискващ спешни мерки. С други думи, нашите ВиК дружества (държавни и общински) изразходват три пъти над допустимото от драгоценната течност и очевидно не успяват да защитят обществения интерес. В същото време според прогнозите на Министерството на околната среда и водите запасите от чиста питейна вода у нас в близко бъдеще ще се окажат недостатъчни.

Скъпи приятели, наистина ли правим всичко необходимо като хуманитарна организация, за да защитим нашите общности? Наистина ли сме тези активни лидери, които влияят на институциите и ги притискат да си вършат работата? Наистина ли желаем здраве за нашите деца и правим ли всичко възможно да го подсигурим?

Много ми се иска да можем да отговорим положително на тези въпроси. Особено сега в месеца, когато празнуваме 50-годишнината на Ротаракт (12-ти март). Само тогава ще заслужим благодарността на младите и ще сме в състояние убедено да заявим, че ние в Ротари ДЕЙСТВИТЕЛНО ПРАВИМ РАЗЛИКАТА.  

Ваш в Ротари,
Емил Коцев,
Гуверньор на Дистрикт 2482 (България)




Последните 10 новини

» Ротариански тур "България -страна на приятели"
» Покана от Ротари клуба в Китее - Дистрикт 1730 Северна Карелия, Финландия
» Пролетен благотворителен бал Ротари клуб Раднево
» Пролетен бал Ротари клуб Нова Загора
» Ротари клуб Раднево дари сух басейн с меки топки за деца със СОП
» Успешни РЛИ събития в България
» 10 RYLA семинар в Дистрикт 2482 - 2019
» Ротари България и жените.
» В едно семейство и мъжът, и жената са еднакво значими.
» 10 години РК Ботевград