ПЕТС, Банско
Начало: 2019-03-23
Край: 2019-03-24

 
ТРЕНИРОВЪЧЕН СЕМИНАР ЗА ЕЛЕКТ ПРЕЗИДЕНТИ И
СЕКРЕТАРИ (ПЕТС) и АСАМБЛЕЯ
22-24 март 2019, хотел „Регнум“, гр. Банско

„Заедно виждаме свят, в който хората се обединяват и предприемат действия за дълготрайна промяна - по целия свят, в нашите общности и в самите нас“
П Р О Г Р А М А
(предварителна)
І. Петък 22.03.2019
15.00 – 19.00 Настаняване. Свободно време.
16.00 – 19.00
16.00 – 17.30
Регистрация. Работа на двете бюра за техническа помощ.
Среща на организационния комитет на семинара.
19.00 Приятелска вечеря, по желание:
блок маса в ресторанта на х-л „Регнум“ или механа“Бански хайдути
 
ІІ. Събота 23.03.2019
08.30 – 10.15 Регистрация. Настаняване.
Работа на двете бюра за техническа помощ.
10.00 – 12.00 ПЪРВА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ (зала Босфор)
Модератор: В. Димитров, ДГ
10.00 – 10.15 Заемане на местата.
Представяне на клубовете от Дистрикт 2482 България.
10.15 – 10.20 Камбана. Ротарианска молитва. Химни.
Любомир Борисов, Церемониалмайстор на Дистрикт 2482.
10.20 – 10.25 Откриване на семинара и приветствие към участниците.
Веселин  Димитров, ДГ.
10.25 – 10.30
 
Приветствия за добре дошли.
Айше Медарова, Президент на РК Банско – Разлог
Представител на местната власт.
10.30 – 11.00 Тема и лого на годината. Ключови приоритети за Нов Стратегически план на РИ.  Цели на Д2482 за Ротарианската 2019-20 год.
Митко Минев, ДГЕ.
11.00 – 11.15 Предизвикателството на Младото поколение
Маргарит Делчев и Радостина Гайдарова, РАК Пловдив Филипопол.
11.15 – 11.35 Представяне на Президента на РИ 2019-20 Марк Малоуни и
Дистриктния екип
Митко Минев, ДГЕ.
11.35 – 11.55 Какво ни предстои до края на РГ 2018-19 .
Веселин Димитров, ДГ.
11.55 – 12.00 Логистика
Даниел Пахомов, Церемониалмайстор на Дистрикт 2482
12.00 - 13.00 Обяд на блок маса в ресторанта на хотел „Регнум“
(Работа на двете бюра за техническа помощ)
 
 
13.00 – 14.20 ВТОРА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ (зала Босфор)
Модератор: Н. Митева, ПДГ
13.00 – 13.15 Стратегическия план на Ротари Интернешънъл и нашите цели
ПДГ Нина Митева
13.15 – 13.45 Разширяване на нашия обхват:
Президентите споделят успехи и грешки, предизвикателства и техните решения: РК Панагюрище, РК Велико Търново, РК София Капитал
13.45 – 14.05
 
Разширяване на нашето въздействие:
Резултати от една кампанията, посветена на 114 годишнина на РИ. Цели, ресурси, резултати, изводи.
Стоянка Георгиева
14.05 – 14.20 Силата на медиите. Как го правим: Успехи и предизвикателства споделени от РК Хасково, РК София Балкан, РК Нова Загора
14.20 - 14.30 Почивка. Разделяне на зала Босфор
14.30 – 17.00 МОДУЛ ПРЕЗИДЕНТИ ЕЛЕКТ
Зала Босфор 1
14.30 – 15.30  І-ва част Модул Президенти елект
Модератор Валентин Стоянов ПДГ
Участват М.Минев, Стоянка Георгиева;
14.30 – 14.40 Кой, кой е в Ротари, правила и процедури
Димитър Димитров / Л.Сираков;
14.40 – 15.00 Календар на президента: Планиране на ротарианската година; Ресурси; Цели; Задължителни действия в My Rotary и в РК Централ;
Пламен Цветков, елект организационен секретар
15.00 – 15.10 Финанси на клуба
Ив. Фичев / Т. Карабашева
15.10 – 15.20 Служба в полза на младите поколения
Бояна Банкова председател на подкомитета за ИАК
15.20 – 15.30 РК Централ – Целеви център. Генериране на справки и отчети.
Президентска грамота;
Любомир Господинов
15.30 – 16.00 Кафе пауза. Работа на двете бюра за техническа помощ
16.00 – 17.00  ІІ-ра част Модул Президенти елект
ДИСКУСИЯ
Модератор: Нина Митева ПДГ;
Участват Валентин Стоянов ПДГ, Митко Минев ДГЕ, Стоянка Георгиева, секретар на дистрикта.
14.30 – 17. 15 МОДУЛ СЕКРЕТАРИ ЕЛЕКТ
Зала Босфор 2;
14.30 – 15.30  І-ва част Модул Секретари елект
Модератор: Димитър Димитров ПДГ/ Емил Коцев ПДГ.
Участват Пламен Цветков,  елект секретар на дистрикта.
14.30 – 14.45 Работа в My Rotary. Клубна администрация.
Антон Томчев ПАДГ.
14.45 – 15.00 Администриране на клуба в сайта на Дистрикта.
Иван Иванов, АДГ.
15.00 – 15.10 Комуникации, медийни събития, събития и новини в  Дистриктния сайт. Приоритети.
Стоянка Георгиева, Секретар на дистрикта.
15.10 – 15.20 Клубни документи и архиви. Бланки и лого на клуба
Пламен Цветков, елект секретар на дистрикта.
15.20 – 15. 30 Служба в полза на младите поколения
Бояна Банкова, председател на подкомитета за ИАК.
15.30 – 16.00 Кафе пауза. Работа на двете бюра за техническа помощ.
16.00 – 17.00 ІІ-ра част Модул Секретари елект
ДИСКУСИЯ
Модератор: Пламен Цветков ПАДГ, елект секретар на дистрикта. /
 Димитър Димитров ПДГ; Стоянка Георгиева, секретар на дистрикта.
17.00 – 18.00
 
ТРЕТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ (Зала Босфор)
МОДЕРАТОР: ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ  ПДГ
17.00 – 17.15
 
„Нашата служба обединява“ :
Резултати от проведените дискусии по групи -
модератори по дискусии;
Връчване на награди на най-активните участници в дискусиите.
17:15 -17:35 С нашите проекти се доказваме като хора на действието:
Виолина Костова, председател на комитета за ФР;
Резултати от грант мениджмънт семинара -
Връчване на награди на най-активните участници в дискусиите.
17.35 – 18.00 Раздаване на удостоверения за участие, снимки и логистика
ДГ Веселин Димитров, ДГЕ Митко Минев, Церемониалмайстори.
18.00 – 19.30 Свободно време (Работа на двете бюрата за техническа помощ)
19.30 ТЪРЖЕСТВЕНА ВЕЧЕРЯ  15 ГОД. РОТАРИ КЛУБ БАНСКО-РАЗЛОГ

ІІІ. Неделя 24.03.2019
10:00 - 12:10 АСАМБЛЕЯ НА ДИСТРИКТА
10.00 – 12.00 ЗАЛА „БОСФОР“
МОДЕРАТОР: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ПДГ
10.00 – 10.15 Относно Ротарианските ценности
Емил Коцев ПДГ.
10.15 – 10.40 Жените в Ротари: 30 години  с чар и професионализъм правим нашата организация по- силна.
Проф. Бистра Баева – РК София, представител на РК Смолян; Кина Шереметова - РК Бургас Пиргос.
10.40 – 11.05 Ротари и младите хора.
Теодора Вълканска, РК Пловдив Интернешънъл.
Представител и на : РК Петрич; РК Дупница.
11.05 – 11.25 Ротари: Свят на приятелство и възможности.
Програма за ротариански привилегии: Огнян Граматиков, ПАДГ
Ротариански приятелски обмен: Борислав Къдреков, ПАДГ.
11.25 – 11.40 Обсъждане и гласуване на годишния финансов отчет на дистрикта за 2017-2018 г. съгласно параграф 16.060.4 от Правилника на РИ.
Емил Коцев, ПДГ.
11.40 – 12.00 Обсъждане и приемане параметрите на бюджет 2019-2020 г.
Митко Минев ДГЕ.
12.00 – 12.10 „Вдъхновени ли сме за да свържем света“. Закриване на асамблеята. Веселин Димитров, ДГ.
 

Изтегли файлове
» Програма ПЕТС
» Програма на семинара за управление на проекти
» Покана за участие в ПЕТС
» Покана за участие в панела за управление на проект
» Материали за подготовка
» Клубен Квалификационен Меморандум за разбиране
» Тест за квалификация на клуба