Секретариат 2015-2016


Стоянка Георгиева
Секретар на Дистрикт 2482

Любомир Борисов, PHF
Церемониалмайстор Дистрикт 2482

Христо Хинков
Юрист на Д2482

Борис Михайлов
Юрист на Д2482

Пламен Минев
Координация при хуманитарни акции и връзки с НПО

Пламен Иларионов
Ротари клуб ЦЕНТРАЛ

Цвятко Кадийски
Историк на дистрикта